RPC 0958 Small

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Met persoonlijke problemen als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of andere school gerelateerde problemen kunnen leerlingen en medewerkers van het Rudolf Pabus Cleveringa Lyceum met hun klacht(en) terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de school.

Op onze locatie zijn de volgende interne vertrouwenspersonen werkzaam:

mevrouw R. Mohansingh (r.mohansingh@eemsdeltacollege.nl)
de heer J. van Breukelen (j.vanbreukelen@eemsdeltacollege.nl)

Indien je liever met iemand van buiten de school je klacht wilt bespreken kan dat ook.
De externe vertrouwenspersoon is mw. B. van Hemmen-Honskamp (beate@vanhemmenenpartners.nl)
Je bepaalt altijd zelf wat je intimiderend vindt. Je klacht wordt altijd serieus genomen. Het kan prettig zijn je hart te luchten, ook als je geen officiële klacht wilt indienen. Vanzelfsprekend kun je altijd rekenen op strikte vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon verwijst je indien nodig door naar iemand die iets aan jouw klacht kan doen.
De vertrouwenspersoon heeft alleen meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.