RPC 0395 Small

Projecten, thema's, stages & Cambridge

Projectweek In de onderbouw wordt ieder jaar minimaal een week in projectvorm gewerkt. Dit kunnen onderwerpen zijn die betrekking hebben op het milieu, veiligheid, gezondheid, pesten, sociale media en cultuur.

Stage Alle leerlingen van havo 3 en vwo 4 voeren tijdens hun schoolperiode een week stage uit bij bedrijven in de regio. Het doel van deze stage is het kennismaken met de samenleving en aan deze samenleving een onbetaalde bijdrage leveren. De leerlingen krijgen informatie over de verschillende maatschappelijke instellingen. Er zijn diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld landschapsbeheer, verpleeg- en verzorgingstehuizen, bibliotheken en musea.
Natuurlijk kunnen de leerlingen ook zelf een stage aandragen in overleg met de stagecoördinator.

Buitenland excursie Leerlingen van havo 4 en vwo 5 gaan een week op excursie naar het buitenland: Berlijn, Londen, Parijs
De buitenlandexcursies vormen in ons onderwijs een vast onderdeel van het internationaliseringsprogramma. Alle leerlingen worden dan ook geacht deel te nemen. Bij problemen (ook financiële) dient men zo vroeg mogelijk in het schooljaar contact op te nemen met de teamleider. Uw verzoek zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Ook is betaling in termijnen mogelijk. Voor alle landen is een paspoort of ID- kaart nodig. De buitenlandreis wordt in de lessen voorbereid en heeft een educatief karakter

Cambridge Op universiteiten en hogescholen worden steeds meer colleges in het Engels gegeven en zijn de studieboeken veelal in die taal geschreven. Ook voor een vervolgstudie of werk in het buitenland hebben de leerlingen voordeel van kennis van de Engelse taal op een hoger niveau dan wat men heeft gehad binnen de reguliere lessen Engels. Leerlingen vanaf klas 2 havo/vwo tot en met klas 5 havo en 6 vwo wordt de mogelijkheid geboden om tegen betaling een Cambridge University Certificate (CUC) te halen. Voor de klassen 2 en 3 is dat het First Certificate of English (FCE), terwijl de hogere jaars zich prepareren op het Certificate of Advanced English (CAE). De leerlingen volgen hiervoor in hun vrije tijd twee uur Engels extra per week.

Het Rudolp Pabus Cleveringa Lyceum is als school gekwalificeerd om Cambridge aan te bieden: klik hier voor de Preparation Centre Certificaat