RPC 0829 Small

Mentoraat

Iedere klas krijgt een mentor toegewezen. De mentor richt zijn activiteiten op de klas als geheel, maar houdt zich ook bezig met de individuele leerling.

De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt voor alles wat met school te maken heeft: hij of zij houdt de schoolprestaties in de gaten en bespreekt met leerlingen en ouders eventuele problemen. Van ouders wordt gevraagd zoveel mogelijk gegevens over hun kinderen, die van invloed zijn op het leerproces, aan de mentor door te geven, zodat daarmee rekening gehouden kan worden.

Activiteiten die buiten het lesprogramma plaatsvinden, staan doorgaans onder leiding van de mentor, b.v. de introductiedagen aan het begin van het schooljaar, excursies, projecten en klassenavonden.

In de brugklas zijn er twee mentoren per klas en is er, naast een mentoruur, ook een studievaardigheidsuur opgenomen in het rooster.

klik hier voor Visie en verantwoordelijkheden mentoraat RPCL