RPC 0203 Small

Klachtenregeling

De handleiding Klacht, Bezwaar en Beroep van stichting VO Eemsdelta biedt relevante informatie voor een ieder die op één of andere wijze betrokken is bij een klacht, bezwaar of beroep, dat de stichting aangaat. De handleiding bestaat uit een Algemeen deel en een deel Reglementen. Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie (LKC).

De werkwijze en het reglement van de Klachtencommissie is te raadplegen via www.onderwijsgeschillen.nl en is geen onderdeel van deze regeling.

klik hier voor de handleiding Klacht, Bezwaar, Beroep