RPC 1106 Small

Gezonde School

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum is een gezonde school. Wij zijn een rookvrije school, op het plein en rondom de school mag niet gerookt worden.
Ook hebben we een gecertificeerde, gezonde kantine.

In het kader van de Gezonde School beleid verkopen wij in onze kantines veel gezonde producten. Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum is sinds 2016 in het bezit van het vignet Gezonde School. Een school waar gezond kiezen gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Wij kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen. Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Het feit dat er in de omgeving ongezonde producten te koop zijn, is geen reden om deze ook binnen de school aan te bieden. De school is namelijk een beschermende plek. Niet alleen als het om roken, alcohol of drugs gaat, maar ook als het om voeding gaat.

Onze docenten en schoolleiding stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld. We streven naar een gezond en duurzaam aanbod op onze school.

Naast gezondheid, willen we ook een duurzame omgeving, waar duurzame keuzes gemakkelijk zijn. Een gebouw waar leerlingen makkelijk kraanwater kunnen drinken, zonlicht en frisse lucht krijgen en indien wenselijk makkelijk voor milieu- dier- of mensvriendelijke producten kunnen kiezen.

Ouders maken we attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. We vragen ouders vanuit de thuissituatie hier ook aandacht voor te hebben.

In de kantine van de school zijn dan ook gezonde broodjes, melk, koffie, thee en versnaperingen verkrijgbaar.

Kortom bij een gezonde levensstijl past een gezonde voeding.