RPC 0897 Small

Decanaat

De belangrijkste taak van de decaan is het geven van begeleiding en voorlichting aan leerlingen en ouders/verzorgers over profiel-, studie- en beroepskeuze. Vanaf de derde klas zijn zij intensief betrokken bij de leerlingbegeleiding. In klas 3 wordt, in samenwerking met de mentoren, aandacht besteed aan de oriëntatie op studie en beroep, en leren de leerlingen zichzelf en hun mogelijkheden beter kennen door de keuzebegeleiding.

Decaan havo: mw. L. Horlings, l.horlings@eemsdeltacollege.nl
Decaan vwo: dhr. R. Wolbers, r.wolbers@eemsdeltacollege.nl